แผนการของอิสราเอล ในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 2,800 ห้อง ในเขตเวสต์ แบงค์ ได้รับการทัดทานจากรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งได้แสดงความวิตก เกี่ยวกับความเป็นไปได้สูง ที่จะมีการอนุมัติ

นายฮากิต โอฟราน นักเคลื่อนไหวของกลุ่ม พีซ นาว (Peace Now) ต่อต้านการตั้งชุมชนชาวยิว ในพื้นที่ยึดครองของชาวปาเลสไตน์ กล่าวว่า คณะกรรมการของรัฐบาลอิสราเอล นัดประชุมหารือครั้งใหม่ ในวันพุธที่ 27 ต.ค. เพื่ออนุมัติการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชุดใหม่ของชาวยิว ในพื้นที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตเวสต์ แบงค์ ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากหนักขึ้นไปอีก สำหรับความพยายามก่อตั้งรัฐของชาวปาเลสไตน์

ชาวปาเลสไตน์ต้องการรวรวมดินแดน เขตเวสต์ แบงค์ ฉนวนกาซา และนครเยรูซาเลมฝั่งตะวันออก ที่อิสราเอลยึดครองหลังสงคราม 6 วัน เมื่อปี พ.ศ. 2510 ก่อตั้งเป็นรัฐเอกราชในอนาคต และชาวปาเลสไตน์มองว่า การเข้าไปสร้างบ้านเรือนของชาวยิว ราว 700,000 คน ในดินแดนเหล่านี้ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพ

รัฐบาลอิสราเอลถือว่า เวสต์ แบงค์ หรือดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน เป็นดินแดนของบรรพบุรุษชาวยิว ตามหลักที่ปรากฏในพระคัมภีร์เบิล และในบันทึกทางประวัติศาสตร์